De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 28 september 2014

De eerste Openbaring van Arsène Goedertier


Van op de Kattenberg in het park van Laken krijg je een goed overzicht over de eerder getrokken krachtlijn. Vroeger stonden er op de berg zitbanken van waaruit je een panoramisch zicht had op de stad Brussel. Van de zitbanken zijn er enkel nog restanten terug te vinden. Als je de lijn overziet die de vindplaats van de benen van Joanna Van Calck verbindt met de vindplaats van haar lichaam, nabij de Sint-Jan de Doperkerk, valt er iets op. Vanuit dit standpunt lijkt het park van Laken zeer goed op het middenpaneel van Het Lam Gods. Het groen glooiende landschap en de beplanting met de centraal gelegen vernauwde doorgang vertonen gelijkenissen. In het park bevindt zich juist naast deze doorgang de Sint-Annafontein. De positie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken en het koninklijk paleis uiterst links op de foto komen overeen met de positie van de kerk en het paleis op het middenpaneel. De centraal gelegen vijver, aan de horizon van het middenpaneel, vindt je in Laken op dezelfde positie terug aan de Kunstenaarsstraat. Op de middag komt zelfs de positie van de zon overeen met de positie van de stralende duif op het middenpaneel. Als we een meridiaan trekken door het park van Laken, op dezelfde manier dan dat men in de kunstliteratuur een middenlijn trek door het middenpaneel van het Lam Gods, merken we dat deze meridiaan perfect zuidelijk is georiënteerd. Voor iemand die in het religieus determinisme gelooft, bestaat er geen toeval. De Alleenheerser stuurde het penseel van Jan van Eyck, en de pen van de landschapsarchitect die het park van Laken ontwierp. Alleen engelen die door Maria zijn uitverkoren kunnen deze boodschappen herkennen. 

Het park van Laken, begin vorige eeuw. 

De aanbidding van het Lam.

Jan van Eyck liet zich bij het schilderen van het middenpaneel inspireren door 'de Openbaring Van Joannes', ook 'de Apocalyps' genoemd. 

‘Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam, staande, als geslacht…’

In dit geschrift onthult God Zijn geheimen aan de mensen, via visioenen. De openbaring van Joannes beeldt de strijd uit tegen het Beest dat de wereld tijdens de Eindtijd in het verderf stort. Na de overwinning op het Beest volgt Gods Laatste Oordeel en de definitieve doorbraak van zijn heerschappij over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het geslachte Lam Gods is een symbool voor Jezus Christus, God en mens, die door zijn kruisdood en verrijzenis de zondige mensheid redt. Hij is de middelaar tussen God en mens, die de toegangspoort opent voor het eeuwig leven.


Er is niet enkel een dualiteit in beeld, maar ook in gebeurtenis. 

King Albert's Book maakt duidelijk dat de mensheid de Eerste Wereldoorlog ervoer als de Apocalyps.  
De strijd tegen het Beest was losgebarsten. Door de gelijkenis in beeld en gebeurtenis kunnen Brussel als het nieuwe neergedaalde Jeruzalem, en Koning Albert I als de weergekeerde Jezus Christus gezien worden. 

Naast een verborgen landscoördinaat kan DUA dan de afkorting vormen van 'dualiteit'.

Zo kan Arsène Goedertier ervan overtuigd zijn geraakt dat de ontdekking van de krachtlijn een profetische boodschap was van de Alleenheerser, gericht aan de uitverkoren engel. Door Maria te vinden, vond hij de mens geworden Christus. 


De krachtlijn en zuidelijk georiënteerde meridiaan liggen parallel en juist naast elkaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad