De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

maandag 27 oktober 2014

De rotsen van Marche-les-Dames


Na de derde Openbaring is het voor Arsène Goedertier duidelijk:

Christus gaat in de menselijke gedaante van Albert I herrijzen vanuit de koninklijke crypte van Laken.

Maar wat is zijn opdracht hierin? Goedertier zoekt verder naar bijkomende signalen.

Tussen november 1932 en begin 1933 manifesteren zich te Beauraing de bekendste Mariaverschijningen van België.

Arsène rijdt samen met zijn echtgenote naar Beauraing. In die periode begeeft hij zich geregeld met de trein naar Brussel. Voor verre verplaatsingen laat hij zijn wagen op stal. Waarom verkiest hij bij deze moeilijke en verre reis zijn auto als vervoermiddel, terwijl het station van Beauraing vlakbij het epicentrum van de verschijningen ligt?

De auto is een veel flexibeler vervoermiddel dan de trein. Terwijl je bij de trein gebonden bent aan de beschikbare treinstations, kan je je met de wagen vrijelijk in de omgeving bewegen.

Na zijn drie openbaringen werd Arsène als een magneet naar een bepaalde locatie, in de buurt van de Mariaverschijningen in Beauraing, aangetrokken.

Kanunnik Van den Gheyn, schatbewaarder van het Lam Gods citeert in 1921 professor Fierens-Gevaert:

‘De mogelijkheid werd geopperd dat Jan Van Eyck zich bij het schilderen van de rotsen op de zijpanelen liet inspireren door de kalkstenen rotsen langs de oevers van de Maas.’

Deze veronderstelling lijkt niet vergezocht aangezien wordt aangenomen dat de roots van de gebroeders Van Eyck in de Maasvallei liggen.
Daar komt dan nog eens bij dat deze rotsen het geliefkoosde actieterrein zijn van de man die de kernboodschap van Goedertiers openbaringen existeert.

Voor Arsène redenen genoeg om tijdens de rit naar Beauraing halt te houden bij de rotsen van Marche-les-Dames, aan de oever van de Maas.

Rotsen van De Rechtvaardige Rechters
Rotsen van Marche-les-Dames
De naam Marche-les-Dames verwijst naar de vrouwen uit de streek die in de Abdij Notre-Dame du Vivier een onderkomen vonden toen hun dierbaren met Godfried van Bouillon de eerste kruistocht aanvatten.

zondag 19 oktober 2014

De derde Openbaring van Arsène Goedertier


Het vrijgeleide-briefje van Goedertier kan via de Finisterrae-kerk dus naar het sterrenbeeld Orion verwijzen. Dit briefje werd verstuurd van het Gentse postkantoor, op de hoek van de Korenmarkt en de toenmalige Sterrenstraat. Het werd ondertekend met A.M.D.G. of Ad Majorem Dei Gloriam (tot meerdere glorie van God).

Als je nu op 23 december (verjaardag Goedertier + kroning Albert I) om 23 uur op deze hoek gaat staan, en je kijkt naar het sterrenbeeld Orion, stel je het volgende vast:

De lijn die de drie wijzen met Sirius verbindt, wijst de plaats aan waar op 25 december de zon zal opkomen.

Van deze constellatie kan je van hieruit een projectie maken op het aardoppervlak:

De Gentse Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal (thuishaven Lam Gods) staan ten opzichte van elkaar, op dezelfde manier gepositioneerd als de Drie Wijzen van Orion.

Als je dan vanuit de Sterrenstraat  in het verlengde van de drie vernoemde torens naar de locatie van het Kerstmisdrama (Sirius) kijkt, krijg je een lijn die aan de horizon de plaats aanduidt waar op 25 december de zon zal opkomen.

De hemelse en Aardse lijn ontmoeten elkaar dus elk jaar op de 23ste december om 23 uur op dezelfde plaats aan de gezichtseinder.


 En welk gebouw staat er nu juist op deze locatie? 

De koninklijke crypte van Laken

In Wetteren vond op 25 december 1930 het Kerstmisdrama plaats. De zaak wordt nog meer verbluffend als je weet dat Edward Van Durme, die er vermoord werd teruggevonden, was geboren op 23 december 1909, de dag dat koning Albert I de troon besteeg en de dag dat Arsène Goedertier zijn 33ste verjaardag vierde.

De Aardse laatste lijn heb ik in 2001 al beschreven in mijn boek: ‘Het geheim van de Rechtvaardige Rechters: een koningsgeschenk’. Toen kon ik enkel maar concluderen dat de lijn, die de thuishaven van het Lam Gods (Sint-Baafskathedraal) met de bergplaats van De Rechtvaardige Rechters (koninklijke crypte) verbindt, over de Wegvoeringsstraat in Wetteren (adres Arsène Goedertier) loopt. Van de constellatie van Orion was er toen nog geen sprake.

Pas sinds kort heb ik ontdekt dat deze lijn, aangegeven door het vrijgeleide-briefje, voor Arsène Goedertier een veel dieperliggende betekenis had.  

Arsène Goedertier 'ontdekte' namelijk dat de Drie Wijzen van Orion, samen met haar Aardse spiegelbeeld, de plaats aanduidden waar koning Albert als Jezus Christus zou herrijzen. 

dinsdag 14 oktober 2014

Arsène Lupin projecteert een sterrenbeeld

In La comtesse de Cagliostro (1924) (De gravin van Cagliostro) van Maurice Leblanc speelt een sterrenbeeld een belangrijke rol in de lokalisatie van een fabuleuze schat.

Toen koning Jan II bij Poitiers verslagen werd door de Zwarte Prins, werd hij gevangen gezet in Engeland. Er werd door de Britten 3,5 ton goud aan losgeld geëist. Het goud werd via Normandië naar Engeland gezonden, maar toen Jan II in gevangenschap stierf, werd het ergens in Normandië verborgen op een geheime plaats. Dit geheim werd in een formule gegoten:

Ad lapidem currebat olim regina

Arsène Lupin slaagt erin ‘de schat van de zeven abdijen’ te lokaliseren door het sterrenbeeld ‘Grote Beer’ te projecteren op een landkaart van Normandië. Hij ontdekt dat deze projectie overeen komt met de lokalisatie van zeven abdijen in Normandië.Als hij de eerste letters van de mysterieuze formule noteert, merkt hij dat deze het woord ALCOR vormen. Alcor is de tweede ster in de constellatie van de Grote Beer en correspondeert op de landkaart met de abdij van Jumièges, waar het goud zich zou moeten bevinden.

zondag 12 oktober 2014

Venster Sterre


Waarom de Finisterrae-kerk?

Het antwoord op deze vraag is niet enkel terug te vinden in de letterlijke interpretatie van haar naam, maar ook in haar verbasterde vorm: ‘Venster Sterre’. In het roosvenster van de kapel was ‘een ster uit het oosten’ afgebeeld. Dit is Sirius, de helderste ster aan de hemel, die op 24 december een lijn vormt met de drie helderste sterren van Orion


Zij worden van oudsher ‘de drie koningen’ genoemd en wijzen, samen met Sirius, het punt aan waar op 25 december de zon opkomt. Hiermee wordt de wedergeboorte van Jezus Christus gesymboliseerd.

De constellatie van Orion
Tijdens de winterzonnewende of solstitium staat de zon drie etmalen stil. Ze zakt niet verder af naar het zuiden, maar klimt ook niet op naar het noorden. Volgens oeroude vertellingen[1], die later in de christelijke leer werden geïntegreerd, is de Lichtbrenger drie dagen dood (op 22, 23 en 24 december), waarop hij op 25 december herrijst en wordt wedergeboren.
[1] Orion was o.a. de aankondiger van de wedergeboorte van Egypte. De constellatie van Orion met Srius, vlak voor de zonnewende hing nauw samen met de jaarlijkse overstromingen van de Nijldelta. Voor hen kwamen de goden van Sirius en waren de mensen van sterrenstof (stardust) gemaakt. Na het ‘ster-ven’ zouden we ooit terugkeren naar de sterren.

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad