De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

vrijdag 3 oktober 2014

De tweede Openbaring van Arsène Goedertier

Robert Kreglinger verdween spoorloos, op Wapenstilstandsdag 1931. Om kwart voor zeven vertrok hij naar de Haachtsesteenweg in Brussel om er te dineren met zijn moeder, maar hij kwam nooit aan. Arsène Goedertier bijt zich vast in dit dossier. Hij komt er als eerste achter dat de vermiste voor het laatst werd gezien aan de toenmalige brug over de Rupel in Boom. Mogelijk was hij met zijn auto in het kanaal gereden. Wekenlang zoekt Goedertier daar met zijn eigen wagen naar een spoor.
Zijn onderzoek naar de moordenaar van Joanna Van Calck, 25 jaar eerder, stond in het licht van een hoger doel. Door de hemelse boodschappen die hij toen kreeg, en in de jaren nadien, werd hij in kennis gesteld van het Konings Geheim der Geheimen. Na het beslechten van de eindstrijd, wacht hij op signalen die de Dag des Oordeels aankondigen. Er staat hem immers nog een taak te wachten. Telkens zich belangrijke nieuwsfeiten voordoen, volgt hij die belangstellend. Het Kerstmisdrama in zijn eigen gemeente, een geheimzinnige verdwijning op Wapenstilstandsdag. Hij heeft er zich zodanig in verdiept dat mensen uit zijn nabije omgeving er jaren later nog over spreken.

Een buurman getuigt over Arsène Goedertier: 'Steeds met iets bezig, knutselen, rekenen, zoeken, proberen, enz.'

Drie maanden na de verdwijning van Kreglinger, op 13 februari 1932 vindt men in de Willebroeksevaart ter hoogte van de ‘Royal Yachting Club’ een lijk dat al een drietal maanden in het water ligt. Men vraagt zich af of het hier over de vermiste Kreglinger gaat. Men brengt het lijk over naar het dodenhuis in het kerkhof van Laken.
Het is niet duidelijk hoelang het duurde vooraleer men tot de constatatie kwam dat het niet om de verdwenen Robert Kreglinger ging. Mogelijk werd de aandacht van Goedertier getrokken door deze nieuwe ontwikkeling: het lijk werd immers uit de Willebroekse vaart gevist, aan de bergplaats van de Royal Yachting Club. Het woord ‘Royal’ springt in het oog en al ging het uiteindelijk niet om Kreglinger, 

volgens de leer van het religieus determinisme is de vrije wil ondergeschikt aan de wetten van de Allerhoogste en mag je ervan uitgaan dat God alles en iedereen op je pad stuurt met een welomschreven bedoeling, of met de intentie een bepaalde boodschap mee te geven.


Past Goedertier op deze gegevens de methode van Louis Frank toe, dan valt er iets op: Verbind je de plek waar Kreglinger vertrok (Huidevettersstraat 35) met de plek waar hij werd teruggevonden (Royal Yachting Club), dan krijg je een lijn die iets verder exact over zijn huis in de Haachtsesteenweg 231 in Schaarbeek loopt. Doe je dit over met de Huidevettersstraat 35 en het dodenhuis in Laken (waar het lijk naartoe werd gebracht), dan krijg je een lijn die over het gerechtshof in Antwerpen en de koninklijke crypte in Laken loopt. Trek je deze lijn door naar het zuiden, dan zet ze haar weg voort over het gerechtshof in Brussel

In april 1934 steelt Arsène De Rechtvaardige Rechters.Op 17 december 1932 komt dan weer het bericht dat Kreglinger zou begraven zijn op Linkeroever. Een maand later wordt de plaats gepreciseerd: ‘het Vlaamsch Hoofd te Antwerpen’. Als Arsène hier nu dezelfde methode toepast en de Huidevettersstraat verbindt met Sint-Anna, valt het volgende op: deze lijn loopt van Sint-Anna, via de Antwerpse Zwaluwstraat en de Huidevettersstraat, naar de Hoge Weg 84-86 te Borgerhout. Daar vond in het najaar van 1906, vlakbij de Sint-Jan de Doperkerk de Mariaverschijning zonder benen plaats.

In april 1934 steelt Arsène eveneens de grisaille Sint-Jan de Doper.Vervolgens ligt de weg open om de kerk, waar ‘Maria zonder benen’ verscheen, te verbinden met de kerk waar ‘Joanna zonder benen’ werd teruggevonden. De kruising boven de koninklijke crypte van Laken wordt een feit.


De openbaring van de koninklijke begraafplaats betekent nog niet dat hij weet wat hem nu te doen staat. Naarstig gaat hij op zoek naar tekenen die hem kunnen vertellen waarom dit koninklijk graf aan hem wordt gereveleerd. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad