De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 28 februari 2016

De Sterrestraat

De briefschrijver had dus de intentie om na ontvangst van het losgeld een souvenir te zenden naar mijnheer Goedertier. Dit souvenir was vermoedelijk gelinkt aan de diefstal van De Rechtvaardige Rechters waardoor de ontvanger van het kleinood zich bewust werd van zijn crusiale rol in deze affaire.
Als een zekere DUA in zijn allerlaatste briefje nu eens schreef: "Wie mijn aanwijzingen herkent en opvolgt zal naar de geheime bergplaats van De Rechtvaardige Rechters worden geleid."

Misschien zou hij de bisschop een gelijkaardig bericht hebben willen sturen? (Ook deze geestelijke had zonder het zelf te beseffen al een reeks aanwijzingen gekregen waarmee hij de locatie van de bergplaats kon situeren. Dit werd reeds uiteengezet in de 'postbus-code').
DUA beloofde dan wel dat hij na ontvangst van het losgeld de bergplaats van De Rechtvaadige Rechters zou aanduiden, maar had hij de intentie om dit op een directe manier te doen? De verschillende codes die verwerkt werden in de afpersing doen een ander scenario vermoeden.

Nu kwam het er op aan wie als eerste de bergplaats kon lokaliseren, de bisschop (al dan niet geholpen door de gerechtelijke instanties) of mijnheer Goedertier.

Arsène moet hevig verlangd hebben naar het moment dat hij met de pers in zijn kielzog de fantastische resultaten van zijn onderzoek kon tonen. De schijnvertoning van Arsène Goedertier kon beginnen:

In de AMDG-brief kwamen drie adressen voor die hij aan een grondig onderzoek kon onderwerpen. Het vierde adres, zijn voormalig adres in de Wegvoeringsstraat 15, kende hij maar al te goed.
De Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen en de Finistaerrekerk in Brussel kon hij nog eens bezoeken om te bekijken of hier meer bijzonderheden waren te ontdekken.

De volgende logische stap was dat hij zich naar de Korenmarkt in Gent zou begeven om te kijken waar de brief juist werd gepost. Eenmaal ter plaatse zou er een buurtonderzoek volgen. Arsène zou merken dat de postbus zich in een nis van het postkantoor bevond. De nis zelf situeerde zich op de hoek van de Korenmarkt en de Sterrestraat (vanaf 1942, acht jaar na de afpersing, veranderde deze laatste straatnaam in de Stapelhuisstraat). De Sterrestraat ontleende haar naam aan de oude afspanning 'De Grote Sterre'. Het befaamde statige gebouw heeft daar meer dan 4 eeuwen gestaan. (Naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werd in 1905 het toenmalig hotel-restaurant de l'étoile afgebroken om de Sint-Michielshelling te kunnen verwezenlijken).

 De Sterrestraat in 1897, richting Sint-Michielsbrug.
Rechts werden de afbraakwerken aangevat om plaats te maken voor het nieuwe postgebouw

Dezelfde locatie als hierboven, enkele decennia later

In de Sterrestraat kan er bij Arsène een lamp zijn gaan branden. De AMDG-brief attendeerde driemaal op een geraffineerde wijze naar sterren:

1. De constellatie van Orion met de ster Sirius in de 'Venster Sterre';

2. De hoofdletter G dat als symbool enkel in de vrijmetselarij wordt gebruikt en daar wordt afgebeeld in de 'Vlammende Ster';

3. De AMDG-brief werd gepost op de hoek van de Sterrestraat en de Korenmarkt.

De volgende logische stap zou geweest zijn dat hij vanuit de Sterrestraat, de locatie waar de brief werd gepost, keek naar de de richting waar de brief werd afgeleverd, zijn voormalig adres in de Wegvoeringsstraat te Wetteren. In het verlengde hiervan bevond zich de Finistaerrekerk te Brussel. Arsène keek nu naar het oosten. Bij nacht zou het sterrenbeeld Orion boven de horizon uitrijzen...

maandag 22 februari 2016

AMDG-brief onder de loep genomen

Geïnteresseerden die zich verdiept hebben in de diefstal van De Rechtvaardige Rechters zijn ervan op de hoogte dat er tal van aanwijzingen zijn die aangeven dat Arsène Goedertier wou gevierd worden als de redder van het verloren gegane schilderij. In zijn leefwereld was het moment gekomen om zijn intellectueel vernuft te tonen aan de mensheid, en om gevierd te worden als de held van het vaderland. 

Hoe kon hij zichzelf in het verhaal betrekken zonder de argwaan van de autoriteiten te wekken?

De AMDG-brief die hij naar zichzelf stuurde biedt een antwoord op deze vraag.

Hij werd als onschuldige derde persoon in het verhaal betrokken. Er werd hem gevraagd om een pakje over te brengen van de ene plaats naar de andere. De eer van een familie in nood, waarvoor hij veel achting had, stond op het spel. Voor zijn hulpvaardigheid, zo stond er in de brief, zou hij een klein souvenir ontvangen die hem aangenaam zou herinneren aan zijn christelijke tussenkomst. Wat dit souvenir uiteindelijk zou geweest zijn, zijn we door de dramatische afloop van deze zaak nooit te weten gekomen. 
Mogelijk bevatte dit souvenir een aanwijzing naar de uiteindelijke bergplaats van De Rechtvaardige Rechters én naar de familie waarvoor hij veel achting had.
Dit souvenir kon voor Arsène de trigger zijn om zijn zoveelste onderzoek aan te vatten.
Welke elementen had Goedertier nog voor handen om dit mysterie 'op te lossen'?

Uit de AMDG-brief kunnen we de volgende zaken halen:

1. Wat het meeste opvalt is dat hij de Finistaerrekerk te Brussel tussen twee kruisjes plaatst. Met zijn mechanisch toestel heeft hij deze kruisjes gecreëerd door een punt en plusteken met elkaar te combineren. Ze werden er dus doelbewust gezet. Zoals eerder geschreven werd de naam van deze kerk ontleend aan de 'Venster Sterre', een voormalig roosvenster in deze kerk dat de constellatie van Orion met de ster Sirius afbeeldde.

2. Een kruisje vervangt ook het puntje van de afkorting 'Rév.', wat 'Révérand (eerwaarde) of Révélation (De Openbaring) kan betekenen. De laatste mogelijkheid kan wijzen op een dieper liggend godsdienstige invalshoek wat ondersteund kan worden door zijn 'christelijke tussenkomst' en de ondertekening van de brief met de initialen A.M.D.G.

3. A.M.D.G. is de afkorting van Ad Majorem Dei Gloriam of Tot Meerdere Eer van God. De briefschrijver wees er dus op dat heel de actie zou leiden tot de grotere glorie van God.

Er staan een aantal locaties vermeld in de brief en haar omslag, waaronder:

4. St+ Laurentiuskerk, Markgravelei 95 te Antwerpen (een punt verandert hier in een plusteken);

5. Wegvoeringstraat 15 te Wetteren. (Arsène woonde eigenlijk op het nummer 5);

6. Gent I op de Korenmarkt (poststempel);


Briefomslag AMDG-brief met duidelijke stempel


7. Een rouwzegel van Albert I (toen frequent gebruikt, en in de eerste fase van zijn onderzoek leek dit van weinig belang);

En dan nog zeer opvallend:

De hoofdletter G

8. De grote letter 'G' bovenaan de brief, dominant aanwezig en mooi gecentreerd. In mijn vorige posting heb ik uiteengezet dat deze hoofdletter als symbool enkel in de vrijmetselarij wordt gebruikt. Je vindt ze daar in de 'Vlammende Ster' die verwijst naar de 'Grote Geometer' of de 'Grote Architect van het Universum'.

Vanuit dit perspectief verwijzen het begin-en eindpunt van de brief naar dezelfde entiteit.

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad