De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

vrijdag 4 maart 2016

Biljetten van 1000 Frs✝

Alvorens verder te gaan met de 'speurtocht' van mijnheer Goedertier wil ik terugkomen op de Latijnse kruisjes die hij met zijn typemachine heeft gecreëerd. 

Dit kruisje had hij al eens eerder gebruikt in zijn eerste brief aan de bisschop. Toen schreef hij:


Bij het biljet van 1000 Frank plaatst hij een Latijns kruisje, bij het biljet van 10.000 Frank doet hij dat niet. Wat is er zo bijzonder aan dit biljet? Heeft dit briefje een bepaalde waarde voor Arsène? Hij kon evengoed 100 biljetten van 10.000 Frank laten afleveren. 

Het Belgische biljet van 1000 Frank werd uitgegeven tussen 1922 en 1944. Op de voorzijde staat links een medaillonportret van koning Albert I en koningin Elisabeth. De Nationale Bank had onmiddellijk na de oorlog in een patriottische reflex beslist om voor het eerst een regerend staatshoofd af te beelden op de biljetten van de "nationale reeks". 
Rechts op de voorzijde wordt een allegorie van de vrede en de arbeid afgebeeld.

Belgisch bankbiljet 1000 Frank type 1919 nationale reeks

Op de keerzijde zien we een kantwerkster, de wederopgebouwde hallen van Ieper, wapenschilden van Oost - en West-Vlaanderen, het Gravensteen en de IJzervlakte.

De keerzijde van hetzelfde biljet

Tussen 1922 en 1944 werd dit biljet nagenoeg ongewijzigd uitgegeven. Vanaf 1928 zien we op de voorzijde in het midden een nieuw figuur verschijnen.

tienpuntige ster
Een tienpuntige ster.

Als we deze ster vergelijken met het vrijmetselaarssymbool:

Vlammende Ster

Op het biljet zijn er in de ster nog belangrijke details waar te nemen:

5 Latijnse kruisjes op een bolletje

Het koningspaar kijkt dus naar een vlammende ster waarin 5 Latijnse kruisjes op een bolletje verwerkt zijn. Voor Arsène Goedertier bevatte het briefje van 1000 Frank een geheime boodschap.
Door zijn strikt geloof in het religieus determinisme was Goedertier ervan overtuigd dat de Allerhoogste macht had over de vrije wil van de mens, zodat de Grote Architect van het Universum geheime boodschappen kon achterlaten die alleen de uitverkorenen konden begrijpen.
Mogelijk was het zijn bedoeling om na de ontrafeling van het mysterie op de bijzonderheid in de eerste brief te wijzen waardoor hij nog meer indruk kon maken. Of was het een eerste subtiele hint voor de bisschop, of een rechtvaardiging van heel zijn opzet?  Dit blijft een open vraag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad