De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 27 maart 2016

Arsène Goedertier projecteert het sterrenbeeld Orion

Arsène Goedertier staat in de Sterrestraat te Gent en kijkt naar het oosten. De AMDG-brief deed hem met subtiele hints vanuit deze positie naar de richting van de Finistaerrekerk te Brussel kijken. Dit deed hem spontaan aan de Venster Sterre met de constellatie van Orion denken. In de periode van de afpersing was dit sterrenbeeld niet waar te nemen aan de avondhemel. Met een sterrenschijf of een planisfeer kon hij de positie van de sterren op eender welk tijdstip oproepen. De legende wil dat op 24 december de drie wijzen uit het oosten (drie sterren uit het sterrenbeeld Orion) een welbepaalde plaats aanduiden. 

Hemelkaart 24 december om 22:00 uur

De AMDG-brief staat in verband met de diefstal van De Rechtvaardige Rechters die op een onbekende plek verborgen zijn. 
Goedertier zal zijn toehoorders proberen duidelijk te maken dat het voor hem toen duidelijk werd dat de AMDG-brief een code bevatte die de exacte locatie van de geheime bergplaats van het paneel bekend kon maken. 
Maar er is een probleem. Door de rotatie van de sterren aan de hemel verschuift de positie die Orion en Sirius aanduiden op het aardoppervlak continu in de breedte. En er is nog een tweede probleem. De constellatie kan wel een punt op het aardoppervlak in de breedte aanduiden, maar niet in de lengte. M.a.w., hoever moet hij zich naar het zuid-oosten begeven vooraleer hij de geheime bergplaats van De Rechtvaardige Rechters zou bereiken? Er is duidelijk een ander referentiekader nodig om deze problemen op te lossen. 

Als Arsène zich nog maar eens naar de Sterrestraat begeeft en naar het oosten kijkt, valt hem iets op. Hij kijkt in het verlengde van de drie statige torens van Gent die vlak voor hem opdoemen. De Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal bevinden zich mooi op één lijn. Of toch niet helemaal? De middelste toren, het Belfort, ligt iets naast deze lijn, net zoals zich dat voordoet bij de drie sterren (wijzen) van Orion. Weer gaat er bij Arsène een licht branden. Zijn grote idool had het al eens voorgedaan. In La comtesse de Cagliostro (1924) van Maurice Leblanc wordt beschreven hoe Arsène Lupin een fabuleuze schat weet te lokaliseren door een projectie te maken van de Grote Beer op het aardoppervlak. (zie de posting van 14/10/2014). 

Projectie van de Grote Beer in Normandië

Bij Lupin vertegenwoordigden de 7 sterren van de Grote Beer 7 abdijen in de streek van Normandië. 

De 7 abdijen van Normandië

Als de 3 torens van Gent de 3 wijzen vertegenwoordigen, dan kan zijn oud adres, dat op de enveloppe van de AMDG-brief vermeld staat, Sirius belichamen. Nu hoeft hij enkel nog maar de drie torens met zijn oud adres in Wetteren te verbinden en deze lijn door te trekken naar het zuid-oosten. 


Hij zou merken dat deze lijn op een drietal kilometer langs de Finistaerrekerk te Brussel liep. Om te weten waar deze lijn stopte had hij enkel nog een referentie in de lengte nodig. (wordt vervolgd).

zondag 13 maart 2016

Nina, hemelkoningin, Rechtvaardige Rechter, Ster van Babylon

Jan Van Eyck heeft zich bij het schilderen van het Lam Gods in het bijzonder laten leiden door de Openbaring van Johannes. Deze apocalyptische bijbeltekst belicht op een zeker moment de 'Hoer van Babylon'. Hiermee wordt Ishtar of Nina bedoeld.

In zijn veertiende onverstuurde brief knutselde Arsène Goedertier een constructie ineen die ervoor moest zorgen dat hij via krantenadvertenties ongestoord kon corresponderen met de bisschop, op een zodanige wijze dat enkel de geestelijke het bericht kon lezen.

Detail veertiende brief

Goedertier schreef dat de bisschop de volgende woorden moest publiceren in La Dernière Heure:

Nina, oiseau, het getal 152, pèlerin (niet zeker), arte en Jean.

Arte (kunst), Jean (Jan), pèlerin (pelgrim) en oiseau (vogel) kunnen rechtstreeks in verband worden gebracht met het Lam Gods. Nina en denkelijk het getal 152 passen niet in dit rijtje. Via de Openbaring van Johannes kan Nina alsnog geassosieerd worden met het Lam Gods.

Nina uitvergroot

Nina kwam in de jaren '20-'30 uitgebreid aan bod in de wereldpers dankzij de opgravingen van de Britse Assyrioloog Stephen Langdon in Mesopotamië. Het team van Langdon groef namelijk een tablet op met de tekst:

'O Nina van de riten van de geestelijkheid, Vrouwe van de waardevolle beslissingen, de Profetes van de Godheden zijt Gij.'

Op 9 juni 1925 bracht Stephen Langdon een officieel bezoek aan de stad Gent. Langdon werd aangekondigd als de man die een stad had ontdekt die 'onmiddellijk na de zondvloed is gesticht' en tot de 'oudst bekende beschaving' behoorde. Volgens Langdon was Nina degene die het goddelijk koningschap naar Ur bracht. Ze droeg titels als 'Hemelkoningin', 'Ster van Babylon' en 'Rechtvaardige Rechter'. Ze kleedt zich met de hemel en kroont zich met sterren. Ze was in staat doden tot leven te wekken.

De dakgewelven van de Finistaerrekerk zijn bekleed met talloze sterren. De Venster Sterre, de Vlammende Ster, de Sterrestraat en Nina beginnen als een grote puzzel in elkaar te vallen.

vrijdag 4 maart 2016

Biljetten van 1000 Frs✝

Alvorens verder te gaan met de 'speurtocht' van mijnheer Goedertier wil ik terugkomen op de Latijnse kruisjes die hij met zijn typemachine heeft gecreëerd. 

Dit kruisje had hij al eens eerder gebruikt in zijn eerste brief aan de bisschop. Toen schreef hij:


Bij het biljet van 1000 Frank plaatst hij een Latijns kruisje, bij het biljet van 10.000 Frank doet hij dat niet. Wat is er zo bijzonder aan dit biljet? Heeft dit briefje een bepaalde waarde voor Arsène? Hij kon evengoed 100 biljetten van 10.000 Frank laten afleveren. 

Het Belgische biljet van 1000 Frank werd uitgegeven tussen 1922 en 1944. Op de voorzijde staat links een medaillonportret van koning Albert I en koningin Elisabeth. De Nationale Bank had onmiddellijk na de oorlog in een patriottische reflex beslist om voor het eerst een regerend staatshoofd af te beelden op de biljetten van de "nationale reeks". 
Rechts op de voorzijde wordt een allegorie van de vrede en de arbeid afgebeeld.

Belgisch bankbiljet 1000 Frank type 1919 nationale reeks

Op de keerzijde zien we een kantwerkster, de wederopgebouwde hallen van Ieper, wapenschilden van Oost - en West-Vlaanderen, het Gravensteen en de IJzervlakte.

De keerzijde van hetzelfde biljet

Tussen 1922 en 1944 werd dit biljet nagenoeg ongewijzigd uitgegeven. Vanaf 1928 zien we op de voorzijde in het midden een nieuw figuur verschijnen.

tienpuntige ster
Een tienpuntige ster.

Als we deze ster vergelijken met het vrijmetselaarssymbool:

Vlammende Ster

Op het biljet zijn er in de ster nog belangrijke details waar te nemen:

5 Latijnse kruisjes op een bolletje

Het koningspaar kijkt dus naar een vlammende ster waarin 5 Latijnse kruisjes op een bolletje verwerkt zijn. Voor Arsène Goedertier bevatte het briefje van 1000 Frank een geheime boodschap.
Door zijn strikt geloof in het religieus determinisme was Goedertier ervan overtuigd dat de Allerhoogste macht had over de vrije wil van de mens, zodat de Grote Architect van het Universum geheime boodschappen kon achterlaten die alleen de uitverkorenen konden begrijpen.
Mogelijk was het zijn bedoeling om na de ontrafeling van het mysterie op de bijzonderheid in de eerste brief te wijzen waardoor hij nog meer indruk kon maken. Of was het een eerste subtiele hint voor de bisschop, of een rechtvaardiging van heel zijn opzet?  Dit blijft een open vraag.

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad