De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zaterdag 9 januari 2016

De Grote Geometer

Bovenaan de 'AMDG-brief', die Goedertier naar zichzelf stuurde, typte hij de hoofdletter 'G'.Men heeft nooit kunnen achterhalen waarom hij dit deed. Het betreft duidelijk geen typfout. De hoofdletter staat mooi bovenaan gecentreerd, en als ze er niet thuishoorde kon Arsène zonder al te veel tijdverlies met een nieuw blad herbeginnen. Waarom heeft hij ze er dan geplaatst?

Eerder schreef ik al dat Arsène deze brief kon gebruiken om het mysterie, dat hijzelf gecreëerd had, 'op te lossen'. Dan moesten er in de brief aanwijzingen verwerkt worden die hem op het goede pad konden zetten. Hoe kon de letter 'G' hem hierbij helpen?

Als symbool vinden we de hoofdletter 'G' enkel terug in de vrijmetselarij. Alle rituelen binnen de loge vinden plaats ter ere van dit 'heilig' symbool dat wordt afgebeeld in de 'vlammende ster' of met passer en winkelhaak.vlammende sterDe hoofdletter komt tweemaal voor in de Grote Geometer of de Grote Architect van het Universum. Voor de vrijmetselaar is het een abstract, symbolisch godsbeeld. Het staat hem vrij om er zelf een betekenis aan te geven, alsook aan alle teksten en rituelen die hij binnen de loge voorgeschoteld krijgt. 

Het valt op dat Goedertier in zijn brief de Finistaerrekerk doelbewust tussen twee kruisjes plaatst.

Volgens de overlevering zou de kerk haar naam ontleend hebben uit de verbasterde vorm van Venster Sterre. Het bijzondere aan deze kerk is dat haar roosvenster de ster Sirius afbeelde, die op 24 december een rechte lijn vormt met de drie helderste sterren van Orion.


Zij worden van oudsher ‘de drie koningen’ genoemd en wijzen, samen met Sirius, het punt aan waar op 25 december de zon opkomt. Hiermee wordt de wedergeboorte van Jezus Christus gesymboliseerd.

Volgens gelovigen berust deze constellatie niet op toeval, maar heeft God of de Grote Architect van het Universum hier rechtsreeks de hand in.

De hoofdletter 'G' kan dus rechtsreeks in verband gebracht worden met de symbolisch aangebrachte kruisjes aan de Finistaerrekerk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad