De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

maandag 22 februari 2016

AMDG-brief onder de loep genomen

Geïnteresseerden die zich verdiept hebben in de diefstal van De Rechtvaardige Rechters zijn ervan op de hoogte dat er tal van aanwijzingen zijn die aangeven dat Arsène Goedertier wou gevierd worden als de redder van het verloren gegane schilderij. In zijn leefwereld was het moment gekomen om zijn intellectueel vernuft te tonen aan de mensheid, en om gevierd te worden als de held van het vaderland. 

Hoe kon hij zichzelf in het verhaal betrekken zonder de argwaan van de autoriteiten te wekken?

De AMDG-brief die hij naar zichzelf stuurde biedt een antwoord op deze vraag.

Hij werd als onschuldige derde persoon in het verhaal betrokken. Er werd hem gevraagd om een pakje over te brengen van de ene plaats naar de andere. De eer van een familie in nood, waarvoor hij veel achting had, stond op het spel. Voor zijn hulpvaardigheid, zo stond er in de brief, zou hij een klein souvenir ontvangen die hem aangenaam zou herinneren aan zijn christelijke tussenkomst. Wat dit souvenir uiteindelijk zou geweest zijn, zijn we door de dramatische afloop van deze zaak nooit te weten gekomen. 
Mogelijk bevatte dit souvenir een aanwijzing naar de uiteindelijke bergplaats van De Rechtvaardige Rechters én naar de familie waarvoor hij veel achting had.
Dit souvenir kon voor Arsène de trigger zijn om zijn zoveelste onderzoek aan te vatten.
Welke elementen had Goedertier nog voor handen om dit mysterie 'op te lossen'?

Uit de AMDG-brief kunnen we de volgende zaken halen:

1. Wat het meeste opvalt is dat hij de Finistaerrekerk te Brussel tussen twee kruisjes plaatst. Met zijn mechanisch toestel heeft hij deze kruisjes gecreëerd door een punt en plusteken met elkaar te combineren. Ze werden er dus doelbewust gezet. Zoals eerder geschreven werd de naam van deze kerk ontleend aan de 'Venster Sterre', een voormalig roosvenster in deze kerk dat de constellatie van Orion met de ster Sirius afbeeldde.

2. Een kruisje vervangt ook het puntje van de afkorting 'Rév.', wat 'Révérand (eerwaarde) of Révélation (De Openbaring) kan betekenen. De laatste mogelijkheid kan wijzen op een dieper liggend godsdienstige invalshoek wat ondersteund kan worden door zijn 'christelijke tussenkomst' en de ondertekening van de brief met de initialen A.M.D.G.

3. A.M.D.G. is de afkorting van Ad Majorem Dei Gloriam of Tot Meerdere Eer van God. De briefschrijver wees er dus op dat heel de actie zou leiden tot de grotere glorie van God.

Er staan een aantal locaties vermeld in de brief en haar omslag, waaronder:

4. St+ Laurentiuskerk, Markgravelei 95 te Antwerpen (een punt verandert hier in een plusteken);

5. Wegvoeringstraat 15 te Wetteren. (Arsène woonde eigenlijk op het nummer 5);

6. Gent I op de Korenmarkt (poststempel);


Briefomslag AMDG-brief met duidelijke stempel


7. Een rouwzegel van Albert I (toen frequent gebruikt, en in de eerste fase van zijn onderzoek leek dit van weinig belang);

En dan nog zeer opvallend:

De hoofdletter G

8. De grote letter 'G' bovenaan de brief, dominant aanwezig en mooi gecentreerd. In mijn vorige posting heb ik uiteengezet dat deze hoofdletter als symbool enkel in de vrijmetselarij wordt gebruikt. Je vindt ze daar in de 'Vlammende Ster' die verwijst naar de 'Grote Geometer' of de 'Grote Architect van het Universum'.

Vanuit dit perspectief verwijzen het begin-en eindpunt van de brief naar dezelfde entiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad