De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 13 maart 2016

Nina, hemelkoningin, Rechtvaardige Rechter, Ster van Babylon

Jan Van Eyck heeft zich bij het schilderen van het Lam Gods in het bijzonder laten leiden door de Openbaring van Johannes. Deze apocalyptische bijbeltekst belicht op een zeker moment de 'Hoer van Babylon'. Hiermee wordt Ishtar of Nina bedoeld.

In zijn veertiende onverstuurde brief knutselde Arsène Goedertier een constructie ineen die ervoor moest zorgen dat hij via krantenadvertenties ongestoord kon corresponderen met de bisschop, op een zodanige wijze dat enkel de geestelijke het bericht kon lezen.

Detail veertiende brief

Goedertier schreef dat de bisschop de volgende woorden moest publiceren in La Dernière Heure:

Nina, oiseau, het getal 152, pèlerin (niet zeker), arte en Jean.

Arte (kunst), Jean (Jan), pèlerin (pelgrim) en oiseau (vogel) kunnen rechtstreeks in verband worden gebracht met het Lam Gods. Nina en denkelijk het getal 152 passen niet in dit rijtje. Via de Openbaring van Johannes kan Nina alsnog geassosieerd worden met het Lam Gods.

Nina uitvergroot

Nina kwam in de jaren '20-'30 uitgebreid aan bod in de wereldpers dankzij de opgravingen van de Britse Assyrioloog Stephen Langdon in Mesopotamië. Het team van Langdon groef namelijk een tablet op met de tekst:

'O Nina van de riten van de geestelijkheid, Vrouwe van de waardevolle beslissingen, de Profetes van de Godheden zijt Gij.'

Op 9 juni 1925 bracht Stephen Langdon een officieel bezoek aan de stad Gent. Langdon werd aangekondigd als de man die een stad had ontdekt die 'onmiddellijk na de zondvloed is gesticht' en tot de 'oudst bekende beschaving' behoorde. Volgens Langdon was Nina degene die het goddelijk koningschap naar Ur bracht. Ze droeg titels als 'Hemelkoningin', 'Ster van Babylon' en 'Rechtvaardige Rechter'. Ze kleedt zich met de hemel en kroont zich met sterren. Ze was in staat doden tot leven te wekken.

De dakgewelven van de Finistaerrekerk zijn bekleed met talloze sterren. De Venster Sterre, de Vlammende Ster, de Sterrestraat en Nina beginnen als een grote puzzel in elkaar te vallen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad