De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

dinsdag 30 september 2014

De engel van Laodicea


Zodra Goedertier werd ‘ingewijd’ in de dualiteit tussen het Park van Laken en het Lam Gods, begon hij een beter beeld te krijgen van de taak die hem was toebedeeld.
Johannes, de auteur van de Openbaring, kreeg de opdracht zijn visioenen te boek te stellen en per brief aan zeven christelijke gemeenten in Klein-Azië te sturen. De laatste gemeente was Laodicea. In de inleidende tekst (Apk 1,1) lezen we: ‘Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. (3) Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.’ – De instructies voor de laatste gemeente klinken als volgt (Apk 3,14): ‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: (15) Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! (16) Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (17) U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. (18) Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. (19) Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. (21) Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

In januari 1934 trok Arsène naar de Troonstraat in Brussel. Hij liet er een foto van zichzelf maken bij de fotograaf Cramponi, die gebruikt zou worden voor zijn doodsprentje in november van dat jaar. 


Op de achterkant van het doodsprentje staat gedrukt: Photo Cramponi, 83 rue du Trône, Brux.. De winkel van Camproni bevond zich in de Troonstraat 83; door de achtertuin liep de nulmeridiaan van Brussel.

Na de ontdekking in het Park van Laken begon Goedertier deze tekst letterlijk te interpreteren. Voelde hij zich persoonlijk aangesproken? De naam Laodicea vertoont enige gelijkenis met die van zijn geboortedorp Lede, in het Latijn  Leda. Mogelijk was Laodicea voor Goedertier de Hebreeuwse vertaling van Lede. Zag Goedertier zichzelf als de engel van Laodicea? Zijn naam, in de ‘goedertieren' versie, komt veelvuldig voor in de Bijbel. De boodschap aan de engel van Laodicea was klaar en duidelijk: de gemeente was vis noch vlees. Goedertier kan dit persoonlijk opgevat hebben. Zijn kosterschap was voor hem geen levensdoel. Ooit verklaarde hij: ‘De grootste fout die mijn vader maakte, was een koster van mij te maken.’ Interpreteerde de koster de boodschap in die zin dat hij rijk moest worden? Hij was in 1915 getrouwd met de welgestelde Julienne Minne, maar de engel vertelde hem dat hij niet besefte hoe ongelukkig, armzalig en berooid hij was. En er werd hem aangeraden goud te kopen dat door God gezuiverd werd. Maar dan moest hij zijn ontslag indienen als koster en wisselagent worden, wat hij op 6 juli 1919 ook deed. Een grote ommekeer voor iemand die tijdens zijn jeugd nooit had geweten hoeveel geld er in zijn spaarpot stak. 

zondag 28 september 2014

De eerste Openbaring van Arsène Goedertier


Van op de Kattenberg in het park van Laken krijg je een goed overzicht over de eerder getrokken krachtlijn. Vroeger stonden er op de berg zitbanken van waaruit je een panoramisch zicht had op de stad Brussel. Van de zitbanken zijn er enkel nog restanten terug te vinden. Als je de lijn overziet die de vindplaats van de benen van Joanna Van Calck verbindt met de vindplaats van haar lichaam, nabij de Sint-Jan de Doperkerk, valt er iets op. Vanuit dit standpunt lijkt het park van Laken zeer goed op het middenpaneel van Het Lam Gods. Het groen glooiende landschap en de beplanting met de centraal gelegen vernauwde doorgang vertonen gelijkenissen. In het park bevindt zich juist naast deze doorgang de Sint-Annafontein. De positie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken en het koninklijk paleis uiterst links op de foto komen overeen met de positie van de kerk en het paleis op het middenpaneel. De centraal gelegen vijver, aan de horizon van het middenpaneel, vindt je in Laken op dezelfde positie terug aan de Kunstenaarsstraat. Op de middag komt zelfs de positie van de zon overeen met de positie van de stralende duif op het middenpaneel. Als we een meridiaan trekken door het park van Laken, op dezelfde manier dan dat men in de kunstliteratuur een middenlijn trek door het middenpaneel van het Lam Gods, merken we dat deze meridiaan perfect zuidelijk is georiënteerd. Voor iemand die in het religieus determinisme gelooft, bestaat er geen toeval. De Alleenheerser stuurde het penseel van Jan van Eyck, en de pen van de landschapsarchitect die het park van Laken ontwierp. Alleen engelen die door Maria zijn uitverkoren kunnen deze boodschappen herkennen. 

Het park van Laken, begin vorige eeuw. 

De aanbidding van het Lam.

Jan van Eyck liet zich bij het schilderen van het middenpaneel inspireren door 'de Openbaring Van Joannes', ook 'de Apocalyps' genoemd. 

‘Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam, staande, als geslacht…’

In dit geschrift onthult God Zijn geheimen aan de mensen, via visioenen. De openbaring van Joannes beeldt de strijd uit tegen het Beest dat de wereld tijdens de Eindtijd in het verderf stort. Na de overwinning op het Beest volgt Gods Laatste Oordeel en de definitieve doorbraak van zijn heerschappij over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het geslachte Lam Gods is een symbool voor Jezus Christus, God en mens, die door zijn kruisdood en verrijzenis de zondige mensheid redt. Hij is de middelaar tussen God en mens, die de toegangspoort opent voor het eeuwig leven.


Er is niet enkel een dualiteit in beeld, maar ook in gebeurtenis. 

King Albert's Book maakt duidelijk dat de mensheid de Eerste Wereldoorlog ervoer als de Apocalyps.  
De strijd tegen het Beest was losgebarsten. Door de gelijkenis in beeld en gebeurtenis kunnen Brussel als het nieuwe neergedaalde Jeruzalem, en Koning Albert I als de weergekeerde Jezus Christus gezien worden. 

Naast een verborgen landscoördinaat kan DUA dan de afkorting vormen van 'dualiteit'.

Zo kan Arsène Goedertier ervan overtuigd zijn geraakt dat de ontdekking van de krachtlijn een profetische boodschap was van de Alleenheerser, gericht aan de uitverkoren engel. Door Maria te vinden, vond hij de mens geworden Christus. 


De krachtlijn en zuidelijk georiënteerde meridiaan liggen parallel en juist naast elkaar.

zaterdag 27 september 2014

'Albert I, koning van Jeruzalem'.


Op 4 augustus 1914 wordt België onder de voet gelopen door Duitsland. Dorpen worden platgebrand, burgers vermoord, vrouwen verkracht. Het historisch erfgoed wordt vernietigd, industrie en veeteelt leeggeroofd. Eind oktober 1914 wordt de vijand op miraculeuze wijze tot staan gebracht aan de onder water gelopen IJzervlakte. Hierdoor kunnen Frankrijk en Engeland zich organiseren en de eigen winstkansen consolideren. De wereld haalt opgelucht adem. Op 17 november 1914 verschijnt er in de Parijse krant Le Gaulois een artikel van Denys Cochin met als titel: Albert I, Roi de Jérusalem. Hierin drukt de afgevaardigde van de Franse Academie de wens uit dat Albert I koning zou worden van Jeruzalem, in opvolging van zijn verre voorganger Godfried van Bouillon (1060-1100). Er wordt verwezen naar het standbeeld van deze eerste koning van Jeruzalem op het Koningsplein in Brussel.Cochin sluit zijn artikel af als volgt: 

‘Ik zou verbaasd zijn dat de aanblik van dit beeld, bij het Koninklijk Paleis in Brussel, ze niet zou inspireren tot een gelukkige oplossing van het probleem der Heilige Plaatsen'.

Er wordt ter ere van de Belgische koning tegen Kerstmis 1914 een boek samengesteld: King Albert’s Book. Aan bekende staatslieden, academici, geestelijken, legeraanvoerders, romanschrijvers, dichters en schilders vraagt men een tekst te schrijven, een muziekstuk te componeren of een schilderij op te dragen. Wat opvalt, is dat men koning Albert in het merendeel van de ingestuurde teksten vereert als een heilige. De van over de hele wereld ingezonden stukken vertonen een vast stramien: koning Albert wordt vergeleken met Christus, en de toenmalige situatie met de Openbaring van Johannes, terwijl Duitsland omschreven wordt als het Beest, de Duivel, Mephisto, de Draak, de Slang, het Monster, enz. 
Albert is de Rechtvaardige Rechter, de Koning-Ridder die met zijn zwaard het Beest te lijf gaat.

Uit King Albert's Book

Op 11 december 1917 valt Jeruzalem in Britse handen. De media voert campagne om Albert I koning van Jeruzalem te maken, dit om de katholieke belangen aldaar te vrijwaren. Op 14 januari 1918 verschijnt er in Le XXe Siècle een artikel met de titel:


Albert I, Koning van Jeruzalem: Albert I zou de waardige opvolger van Godfried van Bouillon zijn als koning der Belgen en koning van Jeruzalem. 

De Franse presidentskandidaat Clemenceau, die dit initiatief steunt, wordt niet verkozen en de Britten zouden via het Suez-kanaal uiteindelijk hun handelsroute naar India vrijwaren.

vrijdag 26 september 2014

De Mariaverschijningen in Brussel


Tegen deze achtergrond van apocalyptisch denken bestijgt koning Albert I op 23 december 1909 de troon. Op die dag viert Arsène Goedertier zijn 33ste verjaardag.

Twee dagen later, op Kerstdag 1909verschijnt de Maagd Maria voor Berthe Petit. Boven haar zweven twee harten: het heilig hart van Jezus en het heilig hart van Maria, beide met een zwaard doorboord.

Toen de gravin van Vlaanderen in 1874 in blijde verwachting was van Albert, zag de vierjarige Berthe het kindje Jezus al eens uit een tabernakel kruipen.

Op 7 februari 1910, dag op dag vier jaar na de moord op Joanna Van Calck, krijgt Berthe in Brussel weer een verschijning. Deze keer ziet ze de twee harten gedeeltelijk in elkaar schuiven. Erboven zweeft een gekroonde duif. Het tafereel wordt omgeven door fel oplichtende stralenkransen. Jezus spreekt tot haar: ‘De liefde tot het Heilig Hart van mijn Moeder zal voor jou en de wereld een bron van genade zijn en zal grote zegen afroepen.’ Enkele dagen later trekt Berthe op pelgrimstocht naar het Sint-Annaschrijn in de Alsace.


Op 8 september 1911 hoort ze de stem van de Heer: ‘Het Hart van mijn Moeder moet ook “Hart der Smarten” genoemd worden. De titel “Hart der Smarten” verdient mijn Moeder omdat ze deelgenomen heeft aan mijn lijden, smarten, offers en aan mijn offergave op Calvarië.

Op 12 september 1912 hoort Berthe de woorden: ‘Een dubbele moord zal de opvolger van de geloofsgetrouwe heersers treffen. Het zal de eerste gebeurtenis zijn, die het grote strafrecht voorafgaat…’

En op 29 juni 1914: ‘Nu begint in stijgende mate de loop der gebeurtenissen die de grote openbaring van mijn gerechtigheid voorbereiden.

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad