De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

dinsdag 23 september 2014

De bijzondere opsporingstechnieken van Louis Frank


De Brusselse advocaat Louis Frank publiceert in 1909 een boek over de moord op Joanna Van Calck, getiteld Le crime de la Rue des Hirondelles of De misdaad in de Zwaluwenstraat.

Zijn boek verwekt heel wat commotie in de parlementaire en gerechtelijke wereld. Voor een bevlogen amateur-privédetective die de zaak tracht op te lossen, is dit oeuvre onmisbaar. Het werk is geschreven naar de geest van zijn tijd. Frank drukt zijn bewondering uit voor de misdaadauteurs die in zijn tijd furore maken, zoals Charles Dickens, Edgar Allan Poe en Conan Doyle.

Om de plaats van de misdaad te bepalen begint Frank krachtlijnen te trekken. Hij vertrekt vanaf de plaats van onderschepping van het kind tot de plaats waar het lijk werd gedeponeerd. Daarna kun je op deze route ‘het tussenstation’ of het huis van de misdaad bepalen. 

Om zich naar deze onbekende te laten leiden, hanteert hij begrippen als:

1.         De analyse;

2.         De waarschijnlijkheidsleer;

3.         De wetenschappelijke deductie;

4.         De eeuwige wetten die het universum regelen

In de negentiende eeuw is de grens tussen echte en pseudowetenschappen nog heel vaag.  Hiaten in de wetenschappelijke kennis worden opgevuld met magie, mythen, religie en allerlei pseudowetenschappen. Befaamde wetenschappers uit die tijd ontwikkelen theorieën die nu als pseudowetenschappelijk worden  bestempeld.

Om de plaats van de misdaad nauwkeuriger te bepalen moeten de eeuwige wetten die het universum regelen’ toegepast worden. Hiervoor verwijst Frank naar het werk van Adolph Quételet, wiskundige, astronoom en de eerste directeur van de Belgische sterrenwacht. Daarin definieert deze de rol van de mens in de schepping. 
De mens denkt de eigen vrije wil te gehoorzamen, maar in wezen gehoorzaamt hij de wetten die de wereld regeren. Dit wordt het religieus determinisme genoemd. Volgens het religieus determinisme is het uiteindelijk de Allesheerser die bepaalt wat wij doen en denken. Er is nauwelijks vrije wil. 

Het religieus determinisme zou uiteindelijk de rode draad worden die in de loop van drie decennia vorm zal geven aan het project van Arsène Goedertier.


Gustave Vandamme, de agent die bij het verdachte pakket werd geroepen, bezat volgens zijn oversten ‘opmerkelijke observatiekwaliteiten’ en werd bevorderd. Voor Louis Frank lijkt Gustave Vandamme wel de enige competente ambtenaar van heel het Brussels gerechtelijk en politioneel apparaat. In de periode van de afpersing gaf Goedertier zich uit voor Vandamme, waarvan hij een valse identiteitskaart bezat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad