De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

maandag 22 september 2014

Arsène bespeelt maandelijks het orgel van de Sint-Annakerk te Bottelare


Na een wonderbaarlijke genezing in 1624, voor een miraculeus beeld van een Sint-Anna-te Drieën in Bottelare, groeit de landbouwgemeente uit tot een bekend bedevaartsoord. Het dorp, dat 10 km ten zuidwesten van Wetteren is gelegen, kent in de 18de tot begin 20ste eeuw een grote economische bloei, die voornamelijk te danken is aan de vele plaatselijke begankenissen. Het centrale punt van de pelgrimstocht is het miraculeuze beeld van Sint-Anna waarbij het volk troost en toevlucht zoekt met de aanroeping: ‘Jezus, Maria, Anna, wilt ons bevrijden van pest, oorlog en dure tijden.

De Sint-Annakerk van Bottelare is ook gekend voor de honderden votieve schilderijtjes die er hingen van personen die gunsten van Anna bekwamen. Kreupelen die van hun kwaal verlost zijn, laten hun krukken als ex-voto ter plaatse. Op een foto, genomen omstreeks 1930, is te zien hoe een tiental geofferde krukken tegen de Sint-Annatroon aangebracht zijn.
Een opvallend kunstwerkje betreft het votief schilderijtje van Maria Anna, zittend weergegeven, met een zangvogeltje (zwaluw?) op de rechterwijsvinger. Met haar linkerhand tilt ze haar bovenrok op. Door haar donkere onderrok lijkt het alsof het meisje geen benen heeft. Ze is geboren in Gent (1729) en gedoopt in de Sint-Baafskathedraal. 


Volgens de zuster van de koster van deze parochie kwam Arsène Goedertier hier elke maand op het orgel spelen. Schuin tegenover de kerk bevond zich een herberg met aanpalende slachterij. Op de voorgevel stond geschreven: In de Eendracht Estaminet - Slachter. In januari 1909 stichtte Arsène een mutualiteit en gaf het de naam 'De Eendracht'. Na zijn dood vond men in zijn bureel de afdrukken terug van de afpersingsbrieven. Op de omslag waarin ze waren opgeborgen schreef Goedertier 'Commiteit Mutualiteit'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad