De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zaterdag 27 september 2014

'Albert I, koning van Jeruzalem'.


Op 4 augustus 1914 wordt België onder de voet gelopen door Duitsland. Dorpen worden platgebrand, burgers vermoord, vrouwen verkracht. Het historisch erfgoed wordt vernietigd, industrie en veeteelt leeggeroofd. Eind oktober 1914 wordt de vijand op miraculeuze wijze tot staan gebracht aan de onder water gelopen IJzervlakte. Hierdoor kunnen Frankrijk en Engeland zich organiseren en de eigen winstkansen consolideren. De wereld haalt opgelucht adem. Op 17 november 1914 verschijnt er in de Parijse krant Le Gaulois een artikel van Denys Cochin met als titel: Albert I, Roi de Jérusalem. Hierin drukt de afgevaardigde van de Franse Academie de wens uit dat Albert I koning zou worden van Jeruzalem, in opvolging van zijn verre voorganger Godfried van Bouillon (1060-1100). Er wordt verwezen naar het standbeeld van deze eerste koning van Jeruzalem op het Koningsplein in Brussel.Cochin sluit zijn artikel af als volgt: 

‘Ik zou verbaasd zijn dat de aanblik van dit beeld, bij het Koninklijk Paleis in Brussel, ze niet zou inspireren tot een gelukkige oplossing van het probleem der Heilige Plaatsen'.

Er wordt ter ere van de Belgische koning tegen Kerstmis 1914 een boek samengesteld: King Albert’s Book. Aan bekende staatslieden, academici, geestelijken, legeraanvoerders, romanschrijvers, dichters en schilders vraagt men een tekst te schrijven, een muziekstuk te componeren of een schilderij op te dragen. Wat opvalt, is dat men koning Albert in het merendeel van de ingestuurde teksten vereert als een heilige. De van over de hele wereld ingezonden stukken vertonen een vast stramien: koning Albert wordt vergeleken met Christus, en de toenmalige situatie met de Openbaring van Johannes, terwijl Duitsland omschreven wordt als het Beest, de Duivel, Mephisto, de Draak, de Slang, het Monster, enz. 
Albert is de Rechtvaardige Rechter, de Koning-Ridder die met zijn zwaard het Beest te lijf gaat.

Uit King Albert's Book

Op 11 december 1917 valt Jeruzalem in Britse handen. De media voert campagne om Albert I koning van Jeruzalem te maken, dit om de katholieke belangen aldaar te vrijwaren. Op 14 januari 1918 verschijnt er in Le XXe Siècle een artikel met de titel:


Albert I, Koning van Jeruzalem: Albert I zou de waardige opvolger van Godfried van Bouillon zijn als koning der Belgen en koning van Jeruzalem. 

De Franse presidentskandidaat Clemenceau, die dit initiatief steunt, wordt niet verkozen en de Britten zouden via het Suez-kanaal uiteindelijk hun handelsroute naar India vrijwaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad