De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 27 maart 2016

Arsène Goedertier projecteert het sterrenbeeld Orion

Arsène Goedertier staat in de Sterrestraat te Gent en kijkt naar het oosten. De AMDG-brief deed hem met subtiele hints vanuit deze positie naar de richting van de Finistaerrekerk te Brussel kijken. Dit deed hem spontaan aan de Venster Sterre met de constellatie van Orion denken. In de periode van de afpersing was dit sterrenbeeld niet waar te nemen aan de avondhemel. Met een sterrenschijf of een planisfeer kon hij de positie van de sterren op eender welk tijdstip oproepen. De legende wil dat op 24 december de drie wijzen uit het oosten (drie sterren uit het sterrenbeeld Orion) een welbepaalde plaats aanduiden. 

Hemelkaart 24 december om 22:00 uur

De AMDG-brief staat in verband met de diefstal van De Rechtvaardige Rechters die op een onbekende plek verborgen zijn. 
Goedertier zal zijn toehoorders proberen duidelijk te maken dat het voor hem toen duidelijk werd dat de AMDG-brief een code bevatte die de exacte locatie van de geheime bergplaats van het paneel bekend kon maken. 
Maar er is een probleem. Door de rotatie van de sterren aan de hemel verschuift de positie die Orion en Sirius aanduiden op het aardoppervlak continu in de breedte. En er is nog een tweede probleem. De constellatie kan wel een punt op het aardoppervlak in de breedte aanduiden, maar niet in de lengte. M.a.w., hoever moet hij zich naar het zuid-oosten begeven vooraleer hij de geheime bergplaats van De Rechtvaardige Rechters zou bereiken? Er is duidelijk een ander referentiekader nodig om deze problemen op te lossen. 

Als Arsène zich nog maar eens naar de Sterrestraat begeeft en naar het oosten kijkt, valt hem iets op. Hij kijkt in het verlengde van de drie statige torens van Gent die vlak voor hem opdoemen. De Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal bevinden zich mooi op één lijn. Of toch niet helemaal? De middelste toren, het Belfort, ligt iets naast deze lijn, net zoals zich dat voordoet bij de drie sterren (wijzen) van Orion. Weer gaat er bij Arsène een licht branden. Zijn grote idool had het al eens voorgedaan. In La comtesse de Cagliostro (1924) van Maurice Leblanc wordt beschreven hoe Arsène Lupin een fabuleuze schat weet te lokaliseren door een projectie te maken van de Grote Beer op het aardoppervlak. (zie de posting van 14/10/2014). 

Projectie van de Grote Beer in Normandië

Bij Lupin vertegenwoordigden de 7 sterren van de Grote Beer 7 abdijen in de streek van Normandië. 

De 7 abdijen van Normandië

Als de 3 torens van Gent de 3 wijzen vertegenwoordigen, dan kan zijn oud adres, dat op de enveloppe van de AMDG-brief vermeld staat, Sirius belichamen. Nu hoeft hij enkel nog maar de drie torens met zijn oud adres in Wetteren te verbinden en deze lijn door te trekken naar het zuid-oosten. 


Hij zou merken dat deze lijn op een drietal kilometer langs de Finistaerrekerk te Brussel liep. Om te weten waar deze lijn stopte had hij enkel nog een referentie in de lengte nodig. (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad