De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

woensdag 1 oktober 2014

Het Laatste Oordeel


In hoofdstuk 20 van Openbaring wordt geprofeteerd dat de Duivel na duizend jaar zal losgelaten worden. Satan misleidt de volkeren aan de vier hoeken van de aarde en brengt ze voor de strijd bijeen, zo talrijk als zandkorrels aan zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. De Duivel wordt echter verslagen en in een poel van vuur en zwavel gegooid. Er verschijnt een witte troon (met hem die erop zat) waarvoor de doden plaats nemen. Het Boek van het Leven wordt geopend, op basis waarvan de doden worden beoordeeld. Wie niet in het Boek staat, wordt ook in de vuurpoel gegooid. Dit is het Laatste Oordeel. In het volgende hoofdstuk verschijnen dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: 

De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neer, bij God vandaan. 

Een luide stem roept: 

‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen.’ Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen pijn. 

Diegene die op de troon zit, zegt: ‘Alles maak ik nieuw!’
Johannes beschrijft hoe hij vanop een hoge berg de heilige stad Jeruzalem vanuit de hemel ziet neerdalen. De stad schittert door Gods luister. Hij ziet een rivier die leven geeft, die helder is en ontspringt aan de troon van het Lam. In het centrum van de stad staat aan weerskanten van de rivier een levensboom. Op niets zal nog een vloek rusten. De troon van God en van het Lam zal daar staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren. En zij zullen als koningen heersen tot in de eeuwigheid.
Johannes wordt aangespoord om God te aanbidden en de profetie niet geheim te houden, want de tijd is nabij. Spoedig zal iedereen beloond worden naar zijn daden.Schilderij van Pieter Snayers, waarschijnlijk uit 1632. Tussen 
de Sint-Annafontein (ervoor Vijfwondenbron) en de oude kerk van Laken
loopt de Sint-Annadreef, met op de achtergrond de stad Brussel.

Aan het werk in zijn wisselkantoor nam Goedertier zijn taak als boodschapper van de verlossing ter harte. In maart 2010 interviewde Rudy Pieters de toen negentigjarige Marguerite Van Landuyt, en zette daarvan een filmpje op zijn blog. Als veertienjarig meisje woonde ze in 1934 vlak bij het gezin Goedertier. Op een dag keerde haar moeder terug van het wisselkantoor en begon ze te vertellen over wat Goedertier allemaal tegen haar had gezegd: 


‘Nu wist hij toch van geen ophouden. Hij heeft me daar toch een sermoen gedaan. Over de mensen die terug naar het aards paradijs op weg zijn'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad