De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 16 november 2014

'Een zonderlinge ontdekking te Laeken'


Op 9 september 1933 huurt Arsène een bankkluis bij Crédit Anversois te Gent. Na zijn dood in november 1934, vond men op zijn aanwijzen bezwarende documenten in zijn bureel, die zijn betrokkenheid in de afpersing bevestigden. De kluis bij Crédit Anversois is dan leeg.

Een maand later, op wapenstilstandsdag 1933, stelt men ’s nachts vast dat een toegangsdeur van de Sint-Baafskathedraal open staat.

Nog een maand later , op tweede Kerstdag , opent Arsène bij de Nationale Bank van België een kredietlijn van 10.000 frank. Vanaf dan kan hij ongehinderd grote bedragen opnemen zonder dat zijn echtgenote hiervan op de hoogte is.

Weer een maand later, in januari 1934 laat hij van zichzelf een foto nemen in de Troonstraat 83 te Brussel. Deze foto wordt na zijn overlijden opgenomen in zijn bidprentje.

Diezelfde maand wordt hij door de kerkbediende Alfons Hebberecht voor de eerste maal opgemerkt in de Vijdkapel. De maanden erna wordt hij er veelvuldig gespot.

In de nacht van 17 op 18 februari 1934 wordt koning Albert I in de Dievenravijn, onderaan de Rocher du Grand Bon Dieu, dood aangetroffen.

Bijna twee maanden later, in de nacht van 10 op 11 april 1934 verdwijnen De Rechtvaardige Rechters uit de Vijdkapel.

Kort voor 22 april 1934 vinden spelende kinderen in de Sint-Annadreef te Laken stukken van een lijk, ingewikkeld in een laken. Laken staat een ganse week in rep en roer. Deze dreef verbindt de koninklijke crypte met de Sint-Annafontein in het park van Laken. De opgetrommelde politie kan er enkel nog een bebloed laken aantreffen. 


De speculaties die daarna in de pers worden opgevoerd gaan van ‘honden die de resten zouden hebben weggesleept’ tot ‘de hallucinatie van een kind’.

Kort na deze ontdekking wordt de kist van Albert I, die tot dan toe onbeschermd in de koninklijke crypte stond, in zijn afgesloten tombe bijgezet.

Na de diefstal van De Rechtvaardige Rechters geeft Arsène Goedertier verschillende familieleden een goede raad mee:

‘Je moet bewijzen dat iets, wat algemeen aangenomen is, 
op geen vaste grond steunt. Dan pas word je iemand’.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad