De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

maandag 21 april 2014

Bedenkingen bij de Nacht van de Rechtvaardige Rechters (STAM, 10/04/2014)


Chris Noppe:

Rechercheur Jan De Kesel van de Federale Gerechtelijke Politie van Gent neemt bijna de volledige lezing voor zijn rekening. Op zeker ogenblik noemt hij de voorwaarden op waaraan tips rond de vermoedelijke locatie van het paneel moeten voldoen. Een van de voorwaarden is de "haalbaarheid". Als eerste voorbeeld van een onhaalbare tip zegt hij enigszins ironiserend: "Het zit in het Vaticaan bij de Paus, tja." Algemene hilariteit bij het publiek in de zaal. Tweede "onhaalbare" tip, al even ironisch: "Of... in de crypte van de koning." Nu blijft het evenwel muisstil in de zaal. Waarop hij vlug verder gaat: "Ik bedoel, ge kunt dat... het is niet haalbaar om daar een onderzoeking te doen, ge moet daar ook een beetje realistisch in zijn." - Met andere woorden: ook alle tips die naar een locatie leiden waar de Federale Gerechtelijke Politie van vindt dat het "niet haalbaar" is om daar een onderzoek te doen, vallen af. Over de intrinsieke waarde van de tip in kwestie liet De Kesel zich al niet meer uit, toen hij merkte dat hij de zaal niet "mee" had. 

Daarmee was de kous af, wat mijn theorie betreft. De recherche van Gent heeft mij nooit uitgenodigd om die theorie toe te lichten, ik weet dus niet in hoever ze mijn initieel onderzoek hebben bestudeerd. Maar De Kesel geeft het al zelf aan: het is nutteloos bij hen aan te kloppen, de locatie die ik aanduid, ligt "buiten bereik". En om zich in te dekken, trekt men tegelijk mijn theorie dan maar in het belachelijke door die op dezelfde lijn te plaatsen als 'bij de Paus in het Vaticaan'.

Substituut-procureur des Konings Caroline Dewitte voerde slechts af en toe het woord. Zij trekt in twijfel dat Arseen Goedertier sinds zijn jeugd in het bezit was van detectiveromans, en zegt: "Is dat gebaseerd op een legende, of is het een mythe?... Ik weet het niet." - Nochtans zijn er voldoende getuigenissen bekend die dit wel degelijk bevestigen.  Het ongelooflijkste is nog dat zij met veel show het authentieke gerechtelijke dossier "Lam Gods" toont aan het publiek, waarin zich het verhoor van de weduwe van Goedertier bevindt, die verklaart dat haar man sinds zijn jeugd mandenvol detectiveromans bezat! Speelt de procureur hier een spelletje, of heeft zij er na 8 jaar onderzoek nog steeds totaal geen benul van welke PV's zich zoal in het dossier ophouden? Met dit soort beschamende verklaringen kan men uiteraard ook weer in één moeite door de stelling onderuit halen dat Goedertier een mythomaan was - het uitgangspunt van mijn onderzoek -, lacherig doen over de crypte van de koning, of de verklaringen van amateur-speurders voor de initialen D.U.A. ridiculiseren.

Tachtig jaar na datum moeten wij van het parket van Gent en van de Gerechtelijke Politie blijkbaar nog steeds niet veel verwachten in dit dossier...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad