De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

maandag 17 maart 2014

Voorwoord


Op zolder kun je ze soms nog vinden, op rommelmarkten of op de planken van authentieke antiquariaten – de fantastische verhalen die in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw ontsproten aan het brein van beroemde schrijvers als Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle of Agatha Christie. Briljante speurders als Auguste Dupin, Sherlock Holmes of Hercule Poirot ontrafelden de meest gecompliceerde misdaden in een sfeer van avontuur en raadselachtigheid. Dankzij hun grote speurzin ontdekten ze sporen die hen via geheime dubbele deuren en onderaardse gangen tot bij hun einddoel brachten: het schuilhol van een gevaarlijk misdadiger, de bergplaats van een fabuleuze schat.  
Echte speurders die dagelijks veldwerk verrichten, weten echter dat misdaden zelden in het chronologisch verloop van deze verhalen worden opgelost. Dikwijls worden er sporen gevonden die naar nergens leiden omdat essentiële elementen ontbreken. Moordenaars bijvoorbeeld worden meestal gevat omdat ze dicht bij hun slachtoffers stonden. Speurders vergaren zoveel mogelijk sporen op de plaats van de misdaad en beginnen daarna de leefwereld van het slachtoffer te analyseren. Als iemand uit de omgeving van het slachtoffer zich verdacht heeft gedragen en geen sluitend alibi kan voorleggen, kunnen zijn DNA, vingerafdrukken, haartjes, voetafdrukken vergeleken worden met de sporen die men op de plaats van de misdaad heeft aangetroffen. Vaak gebeurt het ook dat een dader op een totaal andere wijze in de schijnwerpers terecht komt. Het verhaal loop hier immers van A en B ineens naar Z, om daarna andere letters van het alfabet te bezoeken, tot er voldoende puzzelstukjes verzameld zijn en de bewijsvoering sluitend genoeg wordt bevonden.

Dit boek is het resultaat van meer dan tien jaar speurwerk. In deze periode gebeurden een vijftal belangrijke ontdekkingen die telkens voor een doorbraak zorgden in het onderzoek. Uiteindelijk had ik genoeg materiaal verzameld om de geschiedenis, die zich begin vorige eeuw over nagenoeg drie decennia afspeelde, te reconstrueren, te duiden en in de juiste context te plaatsen.

De chronologie van het onderzoek wordt hier niet aangehouden, om het concept en de leesbaarheid van dit werk niet in het gedrang te brengen.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad